Til hovedinnhold
Norsk English

Vannlaboratoriene

I vannlaboratoriene tilbyr vi forskning, rådgivning, laboratorie- og feltundersøkelser samt risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kontaktperson

SINTEF og NTNU tilbyr et bredt spekter av tjenester for vann og avløp i våre tre forsknings- og utviklingslaboratorier. Vi jobber med både offentlig og privat sektor.

SINTEFs tverrfaglighet gjør oss spesielt godt rustet til å utvikle innovative og bærekraftige løsninger, og vi utfører analyser, tester og piloter i FoU-prosjekter innen vann og avløp. Vi jobber ut i fra en helhetlig forståelse av vannbehandlingsprosessene og anbefaler løsninger basert på analyser og tester. 

I tillegg utvikler og utfører vi egne, avanserte vannanalyser for problemdiagnostikk og/eller evaluering av en løsning, med betydelig større informasjonsverdi enn standardanalyser.

Vi jobber blant annet med:

  • Bakterievekst: Vi kan kombinere BDOC-, AOC- og bakterievekstpotensialanalyser for å få verdifull informasjon om biologisk vekst i vanndistribusjonssystemer eller på vannverket.
  • Vurdering av vannkvalitet: Analyse av organisk karbon kan gi oss relevant informasjon om sammensetningen av vannet som undersøkes. Vannets innhold av TOC og DOC kan karakteriseres for å bestemme dets reaktivitet (inkludert kvalitet og sammensetning), kilde og potensielle betydning i økosystemet. Karakterisering gjøres via absorbans (spektrofotometri) og fluorescens.
  • Membranobduksjon utføres for å karakterisere begroingslaget i membranelementer som brukes i ulike vannbehandlingsapplikasjoner. Membranelementene åpnes, tilstanden dokumenteres ved hjelp av bilder og visuell evaluering, og det tas prøver for videre karakterisering av begroingslaget ved hjelp av mikroskopi og kjemisk analyse. Det kan også utføres screening av effektiviteten til en rekke rengjøringsløsninger på begroingslaget. I tillegg kan det utføres permeabilitetstester på membranprøver for å evaluere effekten av begroingslaget på ytelsen til et gitt element og effektiviteten til rengjøringsløsningen(e) under driftsforhold.
  • Partikkelkarakterisering kan brukes til prosjektstudier av koagulering og sedimentering. Vi kan karakterisere partikkelstørrelsen i vannet og simulere deres sedimentering under forskjellige forhold (blanding, koaguleringsmiddel osv.) for å foreslå den beste koagulerings-/sedimenteringskonfigurasjonen for vannet ditt.
  • Alle  metodene kan  suppleres med standard vannanalyser (pH, konduktivitet, turbiditet, oppløst oksygen, farge).

Laboratoriene er også tilpasset for å bygge prosjektspesifikke rigger. For eksempel:

  • Nye anvendelser av bioreaktorer
  • Membranbaserte prosesser
  • Avanserte oksidasjonsprosesser
  • Innovative teknologier for vannbehandling (kommunalt, fra prosessindustri, fra akvakultur, rensing av overflatevann).
Drikkevannslaboratoriet
Avløpslaboratoriet

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon

Karen Nessler Seglem

Vannanalyselaboratoriet: Klæbuvegen 153

Drikkevannslaboratoriet: S.P. Andersens veg 5

Avløpslaboratoriet: S.P. Andersens veg 1A