Til hovedinnhold
Norsk English

Forvaltning av VA infrastruktur

Norske kommuner vil bruke nesten 200 milliarder kroner på å vedlikeholde vannledningsnettene de neste 20 årene. SINTEF bistår kommunene i å ta steget fra en analog til en digital vannbransje.

Kontaktperson

SINTEF besitter spesialkompetanse innen: 

  • Hydraulisk modellering
  • Risikoidentifikasjon, -analyse og -håndtering
  • Feilprediksjon
  • Tilstandsvurdering
  • Kostnadsvurdering
  • Langsiktig infrastrukturplanlegging
  • Rehabilitering og renoveringsteknikk
  • Hydraulisk modellering i forbindelse med vannkvalitet og korrosjon

Kritisk samfunnsfunksjon

Vann- og sanitærsystemene er kritiske for å forsyne befolkningen med rent drikkevann, og for å beskytte miljøet mot forurensning. Mesteparten av disse systemene ligger skjult under bakken i et enormt edderkoppnett av ledninger, og er utenfor allmennhetens beskuelse og bekymring. VA-infrastrukturen skal vare i hundre år, og da må vi sørge for at vi tar beslutninger som er best mulig.

Faktorer som påvirker infrastrukturen er: urbanisering, sikkerhet, økonomisk handlingsrom, teknologiutvikling og digitalisering. I Norge forventes befolkningsveksten å skje primært i byer, og i mange av byene er det stort etterslep i vedlikehold på eksisterende infrastruktur.  Rutiner for sikkerhet, sårbarhet og beredskap er heller ikke alltid tilfredsstillende. 

Infrastructure Asset Management - IAM

For å bistå kommunene i vedlikehold og utbygging av VA-infrastrukturen er det utviklet en prosess som kalles Infrastructure Asset Management (IAM). SINTEF var med på å starte og utvikle IAM for norsk vann- og avløps infrastruktur, og videreutvikler i dag metodikken innenfor mange områder. Hensikten er blant annet at rørene byttes ut til riktig tid. Ikke for sent, men heller ikke for tidlig, siden det er dårlig ressursbruk å investere før det er nødvendig. I tillegg bidrar IAM til å forbedre tjenestekvaliteten på VA-systemene, blant annet gjennom bruk av etablerte metoder og modeller for å planlegge fornyelse, og gjennom etablering av en ny type hydraulisk modell som bistår kommunene i trykkreduksjons- og trykkstyringsarbeid for å redusere lekkasjenivået.    

Store lekkasjer

Ifølge tall fra det Europeiske EurEau er Norge blant de fem landene i Europa med høyest lekkasje fra drikkevannsnettet (ca. 30 % av produsert drikkevann lekker ut). Forklaringen på dette er for det meste naturlig, i Norge er både topografien og kulden en utfordring for ledningsnettene. 

Digitalisering

Vannbransjen gjennomgår en omfattende endring fra analoge til digitale løsninger for prosesser og systemer. Digitalisering av vann- og avløpsbransjen åpner for mange spennende muligheter, selv om den også byr på utfordringer innen IT-sikkerhet. 

IAM-metodologien videreutvikles også som følge av digitalisering av vannbransjen. Målet er å øke graden av overvåkning og styring, øke den hygieniske sikkerheten for vannforsyningen, øke nøyaktigheten av tiltak, og redusere responstiden ved behov for akutte tiltak. 

Norske kommuner er allerede i gang med å utarbeide veikart for hvilke digitale løsninger de bør implementere på kort og lang sikt. SINTEF bidrar med bransjekunnskap, digital kunnskap og ekspertkunnskap om digitalisering av vannforsyningen.  

VA-bransjens største utfordring er en aldrende fysisk infrastruktur. Big data-analyser kan bidra til å kvantifisere tilstanden til ledningsnettene, og bruk av sensorer, kunstig intelligens og "smarte" målere vil hjelpe kommuner å få ned lekkasjeandelen og forbedre tjenestekvaliteten på systemene. 

 

Utforsk fagområdene

Aktuelt

Lager verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett

Lager verktøy for å planlegge fornyelse av VA-ledningsnett

Store deler av vann- og avløpsnettet i Norge er i dårlig forfatning, og fornyelsestakten må øke for å hindre ytterligere forfall. Nå skal forskere utarbeide et verktøy for planlegging av fornyelse av VA-ledningsnett, tilpasset kommunenes behov.