Til hovedinnhold
Norsk English

R3VOLUTION

En revolusjonerende tilnærming for å maksimere gjenvinning av prosessvann og utnyttelse av ressurser gjennom en smart, sirkulær og integrert løsning.

Kontaktperson

R3VOLUTION har som mål å transformere industriell vannhåndtering i EU ved å introdusere banebrytende innovasjoner som kan åpne for økonomisk, miljømessig og effektiv gjenvinning av prosessvann. Gjennom å håndtere utfordringer knyttet til energiforbruk og forurensede vannstrømmer, forventes disse nyskapende løsningene å skape betydelig positiv innvirkning i EU i løpet av det kommende tiåret.

For å legge grunnlaget for bærekraftig og effektiv håndtering av vann- og ressursforbruk tar R3VOLUTION sikte på å utvikle og demonstrere ressursutvinningsteknologi som har potensial til å muliggjøre over 90 % gjenbruk av vann i de mest vannintensive industriene, både oppstrøms og nedstrøms. Samtidig forventes metoden å gjenvinne over 45 % av løsningsmidlene i avløpsvannet,  mer enn 50 % av spillvarmen, og eliminere 100 % av farlige stoffer. R3VOULUTION vil utvikle og demonstrere skreddersydde membranbaserte behandlingssystemer knyttet til spillvarme, samt en digital prosessassistent (DPA) som støtter designet av optimale konfigurasjoner for ulike industrielle miljøer. Dette vil minimere risiko og gi kritisk støtte under driftsprosesser.

Målet med prosjektet er å vise hvordan membranløsningen kan brukes på tvers av ulike prosessindustrier. Dette gjøres gjennom fire pilotdemoer rettet mot ulike industriområder med høye vannutslipp og komplekse avløpsvann: petrokjemi, biobasert kjemi, cellulose- og papirindustri, og stål. Hver av disse pilotdemoene ledes av anerkjente teknologipartnere. Prosjektet vil også vurdere overføringspotensialet til gruvedrift i Chile og andre industrielle vannstrømmer ved hjelp av DPA-verktøyet utviklet i prosjektet.  

Konsortiet vil sette sammen tverrfaglige og komplementære kompetanser som er nødvendige for å utvikle den avanserte utvinningsteknologien. Dette inkluderer ekspertise innen membranteknologier og design av behandlingssystemer, energigjenvinning og digitalisering. Videre vektlegges tverrfaglige ferdigheter som økonomiske, miljømessige og sosiale vurderinger, i tillegg til en helhetlig plan for utviklingen av teknologien.   

Koordinator                      

Partnere:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Utforsk fagområdene