Til hovedinnhold
Norsk English

Sanitærlaboratoriet

SINTEF har et av Europas mest moderne sanitærlaboratorier og tester alle sanitærrelaterte produkter.

Kontaktperson

I sanitærlaboratoriet utfører vi tester etter alle internasjonale krav som settes til sanitærkomponenter. Laboratoriet er akkreditert etter NS-EN ISO 17025 for bl.a. prøving av tappearmatur og vannklosetter, samt utlekking av tungmetaller. I tillegg spiller laboratoriet en aktiv rolle i sanitærteknisk utvikling.

Krav og sertifisering

Produkter som brukes i sanitæranlegg, må tilfredsstille Byggeforskriftens funksjonskrav. Kravene anses å være oppfylt hvis produktet er godkjent av SINTEF. Før en produsent kan søke om produktsertifisering for et nytt produkt hos SINTEF, må produktet gjennomgå en spesiell prøvingsprosedyre. Sanitærlaboratoriet ved SINTEF er norges eneste nøytrale institutt som utfører slik prøving. Våre testrapporter kan også brukes ved sertifisering i andre land.

Egenskaper som kan testes

  • Tetthet
  • Akustisk klassifisering
  • Levetid
  • Trykkstyrke
  • Termostatsiske egenskaper

Produkter og prøvestandard

Produkt Standard nr. Merknad
Funskjonsprøving av tappearmaturer NKB-4 Akkreditert
Klosettskåler og vannklosetter NS-EN 997 Akkreditert
Klosettskåler og vannklosetter, dobbel spylemengde                                                NT VVS 120 Akkreditert
Elektronisk tappearmatur NS-EN 15091 Akkreditert
Ett-greps tappearmatur   NS-EN 817 Akkreditert
To-greps tappearmatur NS-EN 200 Akkreditert
Termostatisk tappearmatur NS-EN 1111 Akkreditert
Utlekking av tungmetaller NKB4 Akkreditert 
Prøving av magnetventiler NT VVS 100 1094  
Kuleventiler NS-EN 13828  
Tilbakeslagsventiler NS-EN 13959  
Seteventiler NS-EN 1213  
Klosetter INSTA SBC 040 Z  
Sisterner 14055 + 14124  
Sisterner SS 820200  
Servanter NS-EN 14688 13310  
Koblinger NS-EN 1254 NKB 12/18
Sluk NS-EN 1253  
Vannfilter NT VVS 096  
Lekkasjestoppere TG-retningslinjer  
Rør i rør systemer NT VVS 129  
Avløpsrør NS-EN 877  
Rørforing av avløpsrør TG-retningslinjer  
Vannlåser    
Korrosjon NS-EN 248 ISO 9227
Dusjkabinetter/steam NS-EN 15200  
Dusjhoder NS-EN 1112  
Dusjslanger NS-EN 1113  
Brannskap 671  

Bilder

Kontaktinformasjon

Sanitærlaboratoriet til SINTEF er lokalisert i Børrestuveien 3 i Oslo.

Ta kontakt med:

Geir Lippe Stavnes, Mobil: 930 04 561, Epost: