Til hovedinnhold
Norsk English

STARDUST - Ultrafølsomt optisk sensorsystem for deteksjon av ulike plantevernmidler i vann

Målet med dette prosjektet er å utvikle et unikt optisk system for å overvåke plantevernmidler i vann. Kombinert med passiv prøvetaking og Citizen Science sikter vi på å forstå virkningen av ekstreme hydroklimatiske hendelser på forekomsten og varigheten av pesticider i vann.

Kontaktperson

Ill.: E. Vereshchagina/SINTEF

Plantevernmidler utgjør fare for miljø og økonomi

I nyere tid har klimaet vårt gjennomgått betydelige endringer, noe som fører til ekstreme værforhold som flom og tørke. Dessverre kan disse hendelsene igjen føre til en økning av plantevernmidler i våre vannsystemer, som utgjør potensielle farer for ulike aspekter av vårt miljø og økonomi. De eksisterende metodene for testing av vannkvalitet er ikke raske nok til å identifisere disse problemene. 

Utvikling av overvåkingsverktøy

STARDUST-prosjektet har som målsetning å utvikle et innovativt overvåkingsverktøy som benytter det avanserte måleprinsippet SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) integrert med mikrofluidikk. Denne teknologien gir hurtig respons, slik at vi raskt kan oppdage og analysere plantevernmidler i både overflate- og grunnvann. 

Innsikt i sammenhengen mellom ekstreme værforhold og vannkvalitet

I tillegg til teknologiske fremskritt, vil STARDUST bruke nedbørsprognoser for å optimalisere planer for prøvetaking. Dette inkluderer engasjering av innbyggerne i innsamlingsaksjoner av vannprøver i perioder med betydelig nedbør, som vil gi verdifull innsikt i sammenhengen mellom ekstreme værforhold og vannkvalitet. De innsamlede dataene, inkludert identifisering av plantevernmidler og deres konsentrasjoner, vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten.

Styrking av overvåking av vannkvalitet

Vårt mål er å sikre åpenhet og muliggjøre informerte beslutninger om vannsikkerhet og kvalitet. I en verden der usikkerhet rundt klima blir stadig tydeligere, er STARDUST-prosjektet et viktig initiativ for å styrke våre muligheter for overvåking av vannkvalitet. Ved å kombinere banebrytende teknologi med strategisk samarbeid og samfunnsengasjement, etterstreber vi å beskytte tryggheten til vannressursene våre.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EU  og Norges forskningsråd innenfor rammen av det internasjonale samarbeidskonsortiet STARDUST under 2022 Joint call of the European Partnership 101060874 – Water4All

Samarbeidspartnere

  • National Institute for Research and Development in Microtechnologies, Romania
  • National Institute of Materials Physics, Romania
  • Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Science, Polen
  • Dublin City University, Ireland
  • Technical University of Denmark, Danmark

Prosjekttype

EU