Til hovedinnhold
Norsk English

Integrert vannforvaltning

Trygg og sikker drikkevannsforsyning, avløpshåndtering og håndtering av overvann er avgjørende for et velfungerende samfunn i et klima i endring. Vi vurderer løsninger ut fra tekniske og økonomiske kriterier, men også kriterier for miljø og samfunnsmessig betydning.

Kontaktperson

Integrert vannforvaltning kombinerer kunnskap om nedbørsfelt, vannressurser og resipienter, vanninfrastruktur og behandlingsprosesser, økonomi og samfunn for å utvikle bærekraftige løsninger til vannforsyning, overvannshåndtering og avløpshåndtering, og å vurdere disse i forhold til FNs bærekraftmål.

Effektene av forvaltningstiltak gjennom vannkretsløpet og behovet for å håndtere ulike, ofte motstridende, interesser/hensyn, enten det gjelder bruk av vannressurser til ulike formål, eller belastningen på natur vurdert mot fordeler for samfunnet, krever at man vurderer helheten for å ta de rette valgene. 

Vi har kompetanse, metoder og verktøy innen:

  • Integrert bærekraftvurdering 
  • Miljøpåvirkning, livssyklusanalyse (LCA) og livskostnadsanalyse (LCC)
  • Risikovurdering
  • Prosess- og systemløsninger i hele vannsyklusen
  • Økosystemtjenester 
  • Hydrologiske, forvaltningsmessige, samfunnsmessige og økonomiske vurderinger 
  • Vannsikkerhet

Prosjekter

WIDER UPTAKE

WIDER UPTAKE

Start:
Slutt:

Bedre utnyttelse av ressurser fra avløpsvann

DESSIN

DESSIN

Start:
Slutt:

DESSIN er et EU-prosjekt der man på fem steder i Europa demonstrerer innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle krav til vannkvalitet i Vanndirektivet.

EviBAN

EviBAN

Start:
End:

Evidence based assessment of Natural Water Retention Measures (NWRM) for sustainable water management