Til hovedinnhold

DESSIN

DESSIN

DESSIN er et EU-prosjekt der man på fem steder i Europa demonstrerer innovative løsninger for å motvirke vannknapphet og oppfylle krav til vannkvalitet i Vanndirektivet.

Dessin

I Norge er det Hoffselva i Oslo kommune som er demonstrasjonsområde for DESSIN (Demonstrate Ecosystem Services Enabling Innovation in the Water Sector). Her demonstreres ulike løsninger for lokal behandling av overløp fra avløpsnettet.

Se film fra demonstrasjonsområdet her

Samtidig utvikles det metodikk for å vurdere bærekraften av løsningene og effekten av disse på økosystemtjenester i demonstrasjonsområdet.

Samarbeidspartnere er SINTEF Byggforsk, SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF IKT, SINTEF Energi, Inrigo Water AS, Leif Kølner Ingeniørfirma AS og utenlandske partnere i et konsortia med 19 deltakere koordinert av tyske IWW.

Les mer om DESSIN på prosjektnettsiden.

Publisert torsdag 14. januar 2016
Seniorforsker
930 16 855

Prosjektvarighet

2014 - 2017