Til hovedinnhold
Norsk English

WIDER UPTAKE

Bedre utnyttelse av ressurser fra avløpsvann

Kontaktperson

EU-prosjektet WIDER UPTAKE er et samarbeid mellom vann- og avløpsselskap og privat næringsliv i fem land. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan man kan utnytte vannressursene best mulig, begrense utslipp og utvikle bærekraftige forretningsmodeller for vannsektoren.

Løsninger og forretningsmodeller for gjenbruk av vann og andre ressurser i avløpsvann skal testes ut i ulike demoprosjekter, og erfaringene samles i en veileder for vannsmarte løsninger i vannsektoren.

Renseanleggene i demoprosjektene skal blant annet:

 • Utvinne fosfor og nitrogen til gjødsel og jordforbedring
 • Bruke renset avløpsvann til vanning i jordbruket og i grøntområder i byer
 • Utvikle byggematerialer av cellulosefiber fra avløpsvann og kalsitt, et restprodukt fra rensing av drikkevann 
 • Lage biokull av slam

Barrierene som begrenser mulighetene for gjenbruk, er felles for landene som deltar i prosjektet, og handler om å:

 • Dokumentere at vannkvaliteten er god og at vannet ikke inneholder helseskadelige stoffer (hvis det skal brukes til vanning)
 • Dokumentere at løsningene er bærekraftige og smarte. Da må det utvikles en metode for å måle "vannsmarthet" og bærekraft.
 • Bedre samspillet mellom vannsektoren og industriene som skal bruke ressursene fra vannet

Her kan du høre Herman Helness fortelle om gjenbruk av avløpsvann.

Fakta om WIDER UPTAKE

 • Prosjektet skal gå over fire år med en kostnadsramme på 12,085,616.25 € hvorav 11,093,336.26 finansieres av EU.
 • Norge, Nederland, Tsjekkia, Ghana og Italia deltar i prosjektet. SINTEF er koordinator

Partnere:

  • Vannsektor og industri: Waternet (NL), Hias IKS (NO), HIAS How2O AS (NO), PVS (CS), AMAP S.p.A. (IT), Storm Aqua (NO), SSGL (GH), NPSP BV (NL), IVAR IKS (NO), HØST verdien i avfall AS (NO), Sirkula IKS (NO)
  • Forskningsinstitutter og universiteter: SINTEF (NO), NTNU (NO), TU Delft (NL), CVUT (CS), VSCHT (CS), UNIPA (IT), CSIR (GH)

 


Prosjektet mottar midler fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under tilskuddsavtale nr. 869283.


 

Prosjektets hjemmeside

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024