Til hovedinnhold
Norsk English

Varmtvann i bygninger

SINTEF analyserer energibehovet for varmt tappevann i bygninger, energitap relatert til dette, samt mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.

Kontaktperson

En tredel av energien i Norge brukes i bygninger. Energibehovet for varmt tappevann utgjør en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger, og det er forventet at denne andelen vil øke i fremtiden, med mer energieffektive bygninger. Kunnskap om faktisk bruk av varmtvann er viktig når man planlegger, utformer og drifter varmesystemer.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Energimålinger i bygg
  • Analyser av energibehov og energitap
  • Døgnprofiler for energibruk
  • Energifleksibilitet

Typiske prosjekter for oss er: https://www.sintef.no/projectweb/varmtvann/

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF bidrar til disse valgene gjennom forskning på mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.