Om VarmtVann2030

I prosjektet VarmtVann2030 samarbeider byggeiere og leverandører med SINTEF og NTNU om å øke kunnskapen rundt bruk av varmt tappevann i Norge. Gruppen vil deretter foreslå mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann i ulike bygningstyper.

KPN-prosjektet "Energi til tappevann i det norske lavutslippssamfunnet" varer fra 2017 til 2021, og finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og partnerne.

I fremtidens lavutslippssamfunn er det behov for effektive og smarte løsninger for varmtvann. Det er forventet at energibehovet for varmt tappevann vil utgjøre en vesentlig del av det totale energibehovet i bygninger også i fremtiden. Oppvarming av tappevann i europeiske boligbygg utgjør rundt 13% av det totale energiforbruket i en husholdning. I godt isolerte bygninger reduseres det totale energibehovet. I slike bygninger går en økende andel av det totale varmebehovet til varmtvann – gjerne rundt 50%.

Kunnskap om faktisk bruk av varmtvann er viktig når man planlegger, utforming og drifter varmesystemer. Allikevel er kunnskapsnivået om faktisk bruk av varmtvann i ulike norske bygningskategorier forholdsvis lavt. Økt kunnskap om bruk og systemløsninger er nødvendig for å utvikle nye teknologiske løsninger og smart styring.

Boligbygg, sykehjem og hoteller er i fokus i VarmtVann2030. Disse bygningskategoriene har en høy etterspørsel etter varmtvann, og representerer også et stort antall sammenlignbare bygninger. Målinger blir gjort i leiligheter fra OBOS og Boligbygg, sykehjem fra Drammen Eiendom og Omsorgsbygg, og hoteller fra Olav Thon Gruppen. Produktleverandørene Armaturjonsson, Høiax, Geberit, Uponor og FM Mattsson Mora Group er også en del av prosjektet.

Prosjektet vil gi grunnlag for nye muligheter i VVS-bransjen og blant byggherrer, samt bedre grunnlaget for forvaltnings- og standardiseringsarbeid.

Gruppebilde fra oppstartsmøtet til VarmtVann2030
Rundt 20 byggherrer, leverandører og forskere møttes på oppstartsmøtet for prosjektet VarmtVann2030 5. april 2017. Foto: SINTEF
Logoen til Forskningsrådet
Logoene til prosjektpartnere

Kontaktpersoner

Åse Lekang Sørensen

Forsker
452 68 682
Navn
Åse Lekang Sørensen
Tittel
Forsker
Telefon
452 68 682
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Thale Sofie Wester Plesser

Seniorforsker
932 15 067
Navn
Thale Sofie Wester Plesser
Tittel
Seniorforsker
Telefon
932 15 067
Avdeling
Kunnskapsformidling og sertifisering
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Harald Taxt Walnum

Forsker
959 40 834
Navn
Harald Taxt Walnum
Tittel
Forsker
Telefon
959 40 834
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS

Igor Sartori

Seniorforsker
984 86 121
Navn
Igor Sartori
Tittel
Seniorforsker
Telefon
984 86 121
Avdeling
Bygninger og installasjoner
Kontorsted
Oslo
Company
SINTEF AS