Til hovedinnhold
Norsk English

Vannmagasiner

SINTEF Energi har bred kompetanse på studier av fysiske forhold i vannmagasiner. Studier er basert på dataanalyse og/eller bruk av numerisk modellering for å vurdere konsekvenser av kraftverkets kjøremønster på forholdene i magasinet.

Kontaktperson

SINTEF Energi har deltatt i flere CEDREN-prosjekter og bidratt med sin kompetanse om vannmagasiner. Studier om fysiske forhold i magasiner består av å undersøke parametere som bl.a. vanntemperatur, vannstratifisering, isdekke og vanndekket areal.

Studier er basert på feltmålinger, dataanalyse og utvikling av numeriske modeller (2D, 3D). Dataanalysen gir grunnlag for undersøkelsen av fysiske prosesser som skjer i vannreservoar, mens numeriske simuleringer modellerer nye og mulige kjøremønstre av vannkraftverk.

Vi arbeider inne disse områdene:

 • Fysiske forhold i vannmagasin (isdekke, vanntemperatur, vanndekket areal osv.)
 • Produksjon av vannkraft i henhold til miljøkrav
 • Numerisk modellering av vannmagasin (2D, 3D)
 • Minstevannføring og fysiske forhold i elv nedstrøms kraftverk

Les mer om hva vi jobber med innen Produksjonsplanlegging og Miljødesign


Typiske oppdrag for oss er:

 • Studier og forslag til gode løsninger som tar hensyn til både vannkraftproduksjon og miljø i vannmagasin og elv nedstrøms kraftverk
 • Simulering av nye kjøremønster og vurdering av konsekvenser på miljø i vannmagasin og elv nedstrøms kraftverk
 • Konsekvensutredning av miljøvirkninger ved revisjon av konsesjonsvilkår

Hvorfor velge SINTEF?
Vi er de eneste i Norge som har kompetanse på flere områder:

 

 • numerisk modellering av fysiske forhold i vannmagasiner
 • miljødesign i regulerte elver og magasiner
 • produksjon og planlegging for vannkraft.

Hvem gjør vi dette for?

 • Vannkraftprodusenter
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norges Forskningsråd

Relevante prosjekt:

Utforsk fagområdene