Til hovedinnhold
Norsk English

Miljødesign av vannkraft – kraftproduksjon som tar hensyn til naturen

Miljødesign betyr å bygge ut og gjennomføre kraftproduksjon på en måte som tar hensyn til natur, miljø og andre samfunnsinteresser.

All fornybar kraftproduksjon påvirker naturen. Spørsmålet er hvordan vi kan produsere fornybar energi uten at det påvirker mer enn det må. Ved å ta i bruk de riktige metodene for planlegging, gjennomføring og oppfølging kan vannkraften sameksistere med naturen, i stedet for å gå på bekostning av den.

For eksempel kan miljødesign brukes til å unngå at vassdrag med vannkraft ødelegger gyteområder for fisken, samtidig som vi får dekket behovene for strøm og andre samfunnsinteresser.

 

 • Vi må få til et samfunn der vi både kan produsere fornybar energi, og ta vare på naturen. Her kan god miljødesign bidra. - Atle Harby, Seniorforsker og ekspert på miljødesign.

Miljødesign av vannkraft er et sammensatt fagfelt og innbefatter blant annet teknologi, hydrologi, økologi, samfunnsfag og økonomi. Gjennom forskning har vi i SINTEF sammen med NINA, NTNU og andre partnere over flere tiår bygd opp ekspertisen som trengs for å jobbe med miljødesign av vannkraft. Mange av metodene vi har utviklet kan også å tas i bruk på andre områder, som vindkraft og kraftlinjer.


 

Typiske oppdrag for oss er:

 • Store forskningsprosjekt med kort- og langsiktig forskning på hvordan forene løsninger for kraftproduksjon, natur og samfunnsinteresser
 • Utvikling av metoder og modeller for kraftproduksjon, miljødesign og avbøtende tiltak
 • Mindre oppdragsprosjekt for lokalt tilpassede løsninger for miljødesign
 • Internasjonale prosjekter innen vannkraft, miljøvirkninger og tiltak

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Kraftproduksjon, miljøvirkninger og avbøtende tiltak i regulerte vassdrag
 • Modellering av elver, innsjøer og kraftverksmagasin
 • Vassdragshydraulikk
 • Hydrologi og tilsigsmodellering
 • Miljøvirkninger av effektkjøring og tilpasning av tiltak
 • Løsninger for fiskevandring
 • Optimalisering av vannkraftproduksjon
 • Balansekraft og fleksibilitet fra vannkraft
 • Beslutningsstøtte for energi- og miljøforvaltningen
 • Klimaregnskap og klimagassutslipp fra vannkraft

Hvem gjør vi dette for?

 • Norsk og internasjonal vannkraftbransje
 • Vassdrags-, natur- og energiforvaltning
 • Forskningsrådet og EU

Prosjekter

Mye forskning ble gjennomført i det nå avsluttede forskningssenteret CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) og en del videreføres i det pågående forskningssenteret HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology). Begge er Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME).

I tillegg jobber vi med miljødesign i mange andre prosjekter. Her er et lite utvalg:

Utforsk fagområdene

Kontaktperson