Til hovedinnhold
Norsk English

FITHydro

FITHydro - Fiskevennlige Innovative Teknologier for vannkraft

Kontaktperson

FIThydro adresserer beslutningsstøtte for fiskevennlig bygging og drift av vannkraftverk ved bruk av både eksisterende og innovative teknologiske løsninger. Prosjektet koordinerer avbøtende tiltak og strategier for å utvikle kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger, i tillegg til strategier for å unngå fiskeskade og for å forbedre fiskebestandsutvikling. Vannkraftverk fra mange deler av Europa er involvert som test-cases. 

FitHydro Wiki

Mål:

 • Bringe samme alle fagfelt knyttet til vannkraft
 • Vurdere responsen og motstandsdyktigheten til fiskebestander i vannkraftregulerte vassdrag
 • Miljøkonsekvensutredning og artsbeskyttelse
 • Forbedre strategier for avbøtende tiltak for fisk og fiskeri ved bruk av konvensjonelle og innovative kostnadseffektive metoder
 • Forbedre metoder, modeller og verktøy for å møte EUs obligasjoner
 • Identifisere flaskehalser med tanke på fisk og vannkraft og utvikle effektive strategier for avbøtende tiltak
 • Risikobasert beslutningsstøtteverktøy (Decision Support System, DSS) for planlegging, bygging, og drift av vannkraftverk
 • Forbedre bevisstheten og objektiviteten til beslutningstakere, NGOs og offentligheten angående vannkraftverk og fisk
FITHydro Objectives
 • Utvikle og teste metoder i 13 test cases i 4 Europeiske regioner
 • 26 partnere fra Tyskland, Portugal, Frankrike, Spania, Storbritannia, Sveits, Belgia, Østerrike, og Norge
 • SINTEF Energy AS, NTNU, Statkraft og Sweco fra Norge

Finansiert av EU H2020 program.FITHydro offical website


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2020

Utforsk fagområdene