Til hovedinnhold
Norsk English

Sanitær og våtrom

SINTEF har laboratorier for testing av alle sanitærrelaterte produkter. Vi gir informasjon til forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter. Vi arbeider kontinuerlig for å påvirke samfunnet til å velge vannskadesikre løsninger.

Kontaktperson

Laboratorier

Sanitærlaboratoriet

Sanitærlaboratoriet

SINTEF har et av Europas mest moderne sanitærlaboratorier og tester alle sanitærrelaterte produkter.

Våtromslaboratoriet

Våtromslaboratoriet

I våtromslaboratoriet gjennomfører vi funksjonsprøving av våtromsmembraner i henhold til prøvemetoder beskrevet i ETAG 022.