Til hovedinnhold

Håndtering av avløpsvann

Håndtering av avløpsvann

SINTEF jobber med bærekraftige løsninger for vann og miljø.

Vår kompetanse omfatter:

  • Behandling og destruksjon av farlig avfall
  • Behandling av forurenset jord/masser fra gravearbeid
  • Livsløpsanalyser
Seniorforsker
930 16 855