Til hovedinnhold
Norsk English

RECOVER

Prosesser for gjenvinning av ressurser fra avløpsvann

Kontaktperson

På avløpslaben jobber forskere med rensing og gjenvinning av ressurser fra avløpsvannet.
På avløpslaben jobber forskere med rensing og gjenvinning av ressurser fra avløpsvannet.

Renseanlegg for avløpsvann vil i fremtiden være mer som fabrikkanlegg, hvor man henter ut ressurser fra vannet. Ressursene kan være rent vann, energi og næringssalter som fosfor og nitrogen.

Fou-prosjektet RECOVER skal finne nye prosesser for å gjenvinne fosfor og nitrogen, samtidig som det legges til rette for utnyttelse av energi fra avløpsvannet.

Vi jobber i hovedsak med kommunalt avløpsvann og med rensedelen og returvann fra slambehandling.

I første fase ser vi på dagens sammensetning av kommunalt avløpsvann og hvilke muligheter og begrensinger dette gir for valg av prosesser i renseanlegget. Vi gjennomfører bærekraftsanalyser med LCA for mulige prosessløsninger og prinsipper for styring og overvåkning av prosessene.

Med utgangspunkt i dette arbeidet vil vi studere delprosesser mer inngående i laboratorieundersøkelser, og vi tar sikte på å komme fram til konsepter som ivaretar en god balanse mellom rensekrav, CO2-utslipp, energiutnytting og gjenvinning av næringssalter.

RECOVER et samarbeid mellom NMBU, NTNU, SINTEF, bedriftene Cambi, Doscon, Kemira, Krüger Kaldnes, Norconsult og Salsnes Filter, i tillegg til flere renseanlegg. Prosjektet koordineres av NTNU.

Prosjektet har en økonomisk ramme på 28 millioner kroner. Det er finansiert av Forskningsrådet i samarbeid med en rekke bedrifter.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2020

Utforsk fagområdene