Til hovedinnhold
Norsk English

Massespektrometri - Avanserte forskningsbaserte analyser

Vi utfører forskningsbaserte massespektrometriske (MS) analyser og "High Throughput Screening" (HTS) analyser for SINTEF, andre forskningsinstitusjoner, universiteter og industri.

Kontaktperson

Vi har topp moderne instrumentering innenfor de fleste massespektrometriske områdene (GC-MS, LC-MS, LC-MS-MS-QQQ, FT-ICR, FFF/ICP-MS-MS). Våre medarbeider har mange år med erfaring innenfor MS og HTS . Vi utfører analytisk F&U innenfor en rekke områder: Bioteknologi, metabolomics, proteinanalyser, virus, matvarer/fôr/næringsmidler, bioprosessutvikling/optimalisering, bioprospektering (jakten på nye bioaktive stoffer), kjemiprosessutvikling (CO2-fangst/aminkjemi/prosessindustri), oljeanalyser/oljekarakterisering, petrokjemikalier (innenfor EOR og ultrasensitiv sporstoff analyse/tracere), avanserte vannanalyser (NOM, mikroforurensninger), samt nanopartikkelkarakterisering.

Kompetanse / forskningsområder:

  • Massespektrometri – lav, høy og ultrahøyoppløselig MS (FT-ICR – Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance MS), elementanalyser (ICP-MS-MS)
  • Gass- og væske kromatografi
  • Nanopartikkelkarakterisering (MS, FFF (Field Flow Fractionation) i kombinasjon med RI, UV, MALS og ICP-MS-MS)
  • Avanserte integrerte MS data analyser
  • High Throughput Screening
  • Robotisert væskebehandling, inkludert prøveopparbeidelse
  • HTS cellekultur assays

For mer informasjon, se også våre sider om Massespektrometri og miljøanalysetjenester

Kontaktinformasjon

Kontakt:

Anna Nordborg
Tlf: 930 02 340

Enhet: SINTEF Industri
Avdeling: Bioteknologi og nanomedisin
Kontorsted: Trondheim