Til hovedinnhold
Norsk English

GPU Ocean: heterogen beregning av strøm i havsystemet

Å kunne beregne driften til oljesøl, isfjell og andre flytende objekter i havet er viktig både av hensyn til miljø og sikkerhet. De numeriske sirkulasjonsmodellene vi har i dag har en god representasjon av de komplekse fysiske prosessene som driver havsirkulasjonen.

Kontaktperson

Foto: Arthur Johansen

Havstrømmene kan variere svært mye over kort tid og korte avstander, og små avvik i modellen vokser seg snart store. Modellene kan korrigeres med observasjoner, men en utstrakt mangel på havobservasjoner gjør at det ofte blir store usikkerheter i prognosene (se figuren nedenfor)

GPU_Ocean.png
Modellene kan korrigeres med observasjoner, men en utstrakt mangel på havobservasjoner gjør at det ofte blir store usikkerheter i prognosene

 

Ved å benytte et modellensemble, det vil si mange samtidige simuleringer som alle har litt forskjellig startvilkår eller fysisk pådrag, kan man kvantifisere denne usikkerheten. Er det stor spredning i modellresultatene er resultatet usikkert og vice versa. Tradisjonelle sirkulasjonsmodeller krever store regneressurser og i praksis blir antallet samtidige simuleringer ofte for lite.

I dette prosjektet skal vi lage ensembler med tusenvis av samtidige simuleringer ved hjelp av forenklede havmodeller og avansert tungregneteknologi. Dette gjør oss i stand til få mer robuste estimater av usikkerhetene i prognosen, samt verdifull informasjon om hvilke fysiske prossesser som dominerer disse usikkerhetene. Med store ensembler kan vi også dra større nytte av observasjoner. Vi kan velge og vrake mellom alle våre simuleringer til vi finner noen som er dynamisk konsistente med de få observasjonene vi har, og på denne måten får vi mer nøyaktige prognoser for driften.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2016 - 31.03.2020

Prosjekttype

Forskerprosjekt

Finansiering

Norges Forskningsråd, prosjekt nummer 250935.

Samarbeidspartnere

  • Meterologisk institutt (prosjekteier)
  • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (utdanningspartner)
  • Universitet i Reading (vitenskapelig partner)