Til hovedinnhold
Norsk English

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Kontaktpersoner

I en bærekraftig havøkonomi går effektiv beskyttelse av de marine økosystemene, bærekraftig bruk av marine ressurser og rettferdig velstand hånd i hånd. Miljøhensyn er en forutsetning for en bærekraftig industriell utvikling i havrommet. Bærekraftig vekst i havindustriene må derfor skje på de marine økosystemenes premisser.

SINTEF har en konseptuell og vitenskapelig/miljøfaglig kompetanse for å skape gode miljøløsninger for våre kunder – nasjonalt og internasjonalt. Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i marine økosystemer og på løsninger for å redusere miljørisiko av planlagte utslipp og ulykker i industriell virksomhet.

Vi møter miljøutfordringer og utvikler bærekraftige løsninger med bruk av grunnleggende forskning i våre laboratorier, anvendte studier i våre mesoskala fasiliteter og validering av løsningene i våre fullskala kyst og fjordlaboratorier.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

UTANTOX

UTANTOX

Start:
Slutt:

UTANTOX handler om å redusere tungmetaller i marint restråstoff. Målet er å utvikle en metode for reduksjon av kadmium i restråstoff fra haneskjell.

SEAD - Justerbart og holdbart lim for bruk i sjøvann

SEAD - Justerbart og holdbart lim for bruk i sjøvann

Start:

I SEAD-prosjektet skal vi studere feste (adhesjon) og forankringspotensialet til en gruppe planteinspirerte kjemikalier, såkalte pyrogallol-baserte forbindelser, som utgangspunkt for lim for bruk i sjøvann.

Nyheter

Redder økosystemer i havet langs kysten

Redder økosystemer i havet langs kysten

I ett år har forskerne tatt konkrete grep for å restaurere ødelagte økosystemer fem steder langs kysten av Europa. Allerede nå ser de en effekt som gir mye håp.

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Nytt tareanlegg settes i drift - skal fjerne CO2 fra atmosfæren

Et nytt tareanlegg er etablert i Frohavet utenfor Frøya på Trøndelagskysten. Prosjektet startet i 2022, i sommer ble konsesjon gitt fra fylket og nå er de første kimplantene satt ut. Sjøanlegget skal blant annet brukes til å teste hvordan storskala...

Forskere vil lage et Yr for oksygen­nivået i sjøen

Forskere vil lage et Yr for oksygen­nivået i sjøen

For lite oksygen i vannet er til plage for fisken. Et system som kan vise oksygennivå på oppdrettsanlegg, gjør at det kan bli lettere å tilføre den livsviktige gassen når vannet blir oksygenfattig.