Til hovedinnhold
Norsk English

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Kontaktpersoner

I en bærekraftig havøkonomi går effektiv beskyttelse av de marine økosystemene, bærekraftig bruk av marine ressurser og rettferdig velstand hånd i hånd. Miljøhensyn er en forutsetning for en bærekraftig industriell utvikling i havrommet. Bærekraftig vekst i havindustriene må derfor skje på de marine økosystemenes premisser.

SINTEF har en konseptuell og vitenskapelig/miljøfaglig kompetanse for å skape gode miljøløsninger for våre kunder – nasjonalt og internasjonalt. Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i marine økosystemer og på løsninger for å redusere miljørisiko av planlagte utslipp og ulykker i industriell virksomhet.

Vi møter miljøutfordringer og utvikler bærekraftige løsninger med bruk av grunnleggende forskning i våre laboratorier, anvendte studier i våre mesoskala fasiliteter og validering av løsningene i våre fullskala kyst og fjordlaboratorier.

Nyheter

Sterk støtte til Ocean Space Centre

Sterk støtte til Ocean Space Centre

Torsdag 12. mai foreslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett å utsette byggingen av Ocean Space Centre. Protestene har ikke latt vente på seg.

Programvare