Til hovedinnhold
Norsk English

Marint miljø

Marine økosystemer omfatter biotiske organismer og abiotiske elementer i de frie vannmasser og på sjøbunnen i alle havområder fra fjord og kystområder til åpent hav.

Kontaktpersoner

I en bærekraftig havøkonomi går effektiv beskyttelse av de marine økosystemene, bærekraftig bruk av marine ressurser og rettferdig velstand hånd i hånd. Miljøhensyn er en forutsetning for en bærekraftig industriell utvikling i havrommet. Bærekraftig vekst i havindustriene må derfor skje på de marine økosystemenes premisser.

SINTEF har en konseptuell og vitenskapelig/miljøfaglig kompetanse for å skape gode miljøløsninger for våre kunder – nasjonalt og internasjonalt. Vi har spesielt fokus på skjebne og effekter av miljøgifter i marine økosystemer og på løsninger for å redusere miljørisiko av planlagte utslipp og ulykker i industriell virksomhet.

Vi møter miljøutfordringer og utvikler bærekraftige løsninger med bruk av grunnleggende forskning i våre laboratorier, anvendte studier i våre mesoskala fasiliteter og validering av løsningene i våre fullskala kyst og fjordlaboratorier.

Ekspertiser

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter

Forskere vil lage et Yr for oksygen­nivået i sjøen

Forskere vil lage et Yr for oksygen­nivået i sjøen

For lite oksygen i vannet er til plage for fisken. Et system som kan vise oksygennivå på oppdrettsanlegg, gjør at det kan bli lettere å tilføre den livsviktige gassen når vannet blir oksygenfattig.

SINTEF-forsker med i dokumentar av Emmy-nominert regissør

SINTEF-forsker med i dokumentar av Emmy-nominert regissør

Emmy-nominerte Ian Cheney sin nye dokumentar, The Arc of Oblivion, undersøker sporene menneskeheten legger igjen på kloden vår. I filmen blir Cheney med SINTEF-forsker Ida Beathe Øverjordet på forskningstokt til Arktis på leting etter legemidler i...