Til hovedinnhold
Norsk English

Marin modellering

Vår aktivitet innenfor marin modellering handler om å forstå dynamikken i havet. SINTEFs havmodell SINMOD simulerer strømmer, temperatur, saltholdighet og biologisk produksjon i havet og kan brukes både for simuleringer i fortid, nåtid og for fremtidsscenarier. Modellen brukes til å estimere strømforhold, spredning av smitte og partikler fra akvakultur og industri, effekter av klimaendringer og til en rekke andre formål.