Til hovedinnhold

Ole Jacob Broch

Seniorforsker

Ole Jacob Broch

Seniorforsker

Ole Jacob Broch
Telefon: 913 53 763
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1647891

We have evaluated the cultivation potential of sugar kelp (Saccharina latissima) as a function of latitude and position (near- and offshore) along the Norwegian coast using a coupled 3D hydrodynamic-biogeochemical-kelp model system (SINMOD) run for four growth seasons (2012-2016). The results are sp...

Forfattere Broch Ole Jacob
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1511796

A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal resolution were run for periods of up to 650 days for 3 sites of different ...

Forfattere Broch Ole Jacob
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1501527

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Trøndelag. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. De nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell og på dybdeintervjuer med representanter ...

Forfattere Broch Ole Jacob
År 2017
Type Rapport/avhandling