Til hovedinnhold

Ole Jacob Broch

Seniorforsker

Ole Jacob Broch

Seniorforsker

Ole Jacob Broch
Telefon: 913 53 763
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Assessing impacts of simulated oil spills on the Northeast Arctic cod fishery

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1522946

We simulate oil spills of 1500 and 4500 m3/day lasting 14, 45, and 90 days in the spawning grounds of the commercial fish species, Northeast Arctic cod. Modeling the life history of individual fish eggs and larvae, we predict deviations from the historical pattern of recruitment to the adult populat...

Forfattere Carroll JoLynn Vikebø Frode Bendiksen Howell Daniel Broch Ole Jacob Nepstad Raymond Augustine Starrlight Skeie Geir Morten Bast Radovan Juselius Jonas
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Spatiotemporal Dispersal and Deposition of Fish Farm Wastes: A Model Study from Central Norway

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1511796

A spatially explicit coupled hydrodynamic-mass transport model system was used to simulate dispersal of particulate organic matter from Atlantic salmon (Salmo salar) farming in central Norway. Model setups of 32 m horizontal resolution were run for periods of up to 650 days for 3 sites of different ...

Forfattere Broch Ole Jacob Daae Ragnhild Lundmark Ellingsen Ingrid H. Nepstad Raymond Bendiksen Eldar Åsgard Reed Jenny Lisa Senneset Gunnar
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1501527

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Trøndelag. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. De nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell og på dybdeintervjuer med representanter ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin