Til hovedinnhold
Norsk English

Integrert akvakultur (IMTA)

Integrert havbruk handler om å finne løsninger for bedre ressursutnyttelse, mer miljøvennlig produksjon og effektiv sambruk av areal. Ved å produsere arter på ulike trofiske nivåer i næringskjeden slik at en art kan utnytte avfallet fra en annen, kan man øke fôrutnyttelsen, produsere mer biomasse og samtidig redusere avfallsmengden i akvakultursystemer på land og til havs.