Til hovedinnhold

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå
Telefon: 915 77 232
Avdeling: Miljø og nye ressurser
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Miljøkonsekvensanalyse: Integrert havbruk i Norge. September 2017

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1503730

Forfattere Karlsson-Drangsholt Anders van Nes Solveig Fieler Reinhold Hansen Pia Kupka Chapman Annelise Sabine Stévant Pierrick Francois Denis Rebours Celine Siikavuopio Sten Ivar Mortensen Atle Robertsen Roy Reitan Kjell Inge Øie Gunvor Handå Aleksander Hognes Erik Skontorp Rånes Stein Arne Tørud Brit Lillehaug Atle
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Potensialet for dyrking av makroalger i Trøndelag

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1501527

Rapporten er en utredning om potensialet for storskala dyrking av makroalger i Trøndelag. Dyrking av makroalger både innenfor og utenfor grunnlinjen blir vurdert. De nye forskningsresultatene er basert på simuleringer med en koblet fysisk-biologisk havmodell og på dybdeintervjuer med representanter ...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Preliminary results from PROMAC: a Project on energy efficient Processing of macroalgae in blue-green value chain

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496910

The 2015-2018 PROMAC (Energy efficient Processing of Macroalgae in blue-green value chains) is financed by the Norwegian Research Council. The PROMAC consortium is led by Møreforsking AS and consists of both Norwegian (SINTEF, NIBIO, NTNU, NMBU) and European (CEVA, MATIS, SLU)research institutes, as...

Forfattere Rebours Celine Stévant Pierrick Francois Denis Gracey Erik Olav Velle Liv Guri Roleda Michael Steinshamn Håvard Marfaing Hélène Aasen Inga Marie Krogdahl Åshild Nordtvedt Tom Ståle Oppen Johan Carvajal Ana Karina Forbord Silje Steinhovden Kristine Handå Aleksander Skjermo Jorunn Slizyte Rasa skarbø oddvar Ramin Mohammad Chapman Annelise Sabine
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Vis alle publikasjoner hos Cristin