Til hovedinnhold

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå

Forskningsleder

Aleksander Handå
Telefon: 915 77 232
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1916009/

Nei, det er ikke science fiction. Skal vi greie å stanse de menneskeskapte klimaendringene i tråd med Parisavtalen, er det ikke lenger nok bare å kutte utslipp. Om vi skal begrense global oppvarming til 1,5 grader, trengs også klimapositiv teknologi, ifølge FNs klimapanel. Altså løsninger som...

År 2021
Type Populærvitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1907650/

To reach the goal of large-scale seaweed cultivation in Norway and the rest of Europe, new knowledge about the commercially important kelp species Saccharina latissima is needed. Efforts to maximise biomass by outplanting the seaweed in different seasons can affect seaweed quality. Here, we...

Forfattere Böris Sanna Christina A Matsson Anna Metaxas Silje Forbord Svein Kristiansen Aleksander Handå Bodil Bluhm
År 2021
Type Vitenskapelig artikkel