Til hovedinnhold
Norsk English

Anders Arvesen

Forsker

Jeg er forsker ved SINTEF Energis avdeling Energisystemer. Her har jeg vært siden våren 2021. Forskningen min handler om energisystemer. Jeg arbeider for å utvikle ny kunnskap som hjelper næringsliv og samfunn å skape (og å skape verdier i) framtidens bærekraftige energisystemer. Metodene og verktøyene jeg bruker inkluderer SINTEFs optimeringsmodeller for energisystemer, livsløpsanalyse og utvikling av scenarioer. Før jeg begynte i SINTEF, var jeg i flere år forsker ved NTNU.

Utdanning

Jeg har mastergrad i teknologi (sivilingeniør) i Energi og miljø og doktorgrad i Industriell økologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Industriell økologi er et fag som handler om flyten av materialer og energi gjennom økonomien og samfunnet, og om hvordan menneskenes utnyttelse av naturressurser både skaper verdier for oss og forårsaker skader på miljøet.

Kompetanse og fagområder

Jeg har mer enn et tiårs lang erfaring med forskning og studier som omhandler energisystemer, analyser av framtidsscenarioer og bærekraftsanalyser. I pågående prosjekter utfører jeg analyser med SINTEFs kraftmarkedsmodeller EMPS og FanSi. I tidligere forskning har jeg gjort bærekraftsanalyser basert på livsløpsanalyse (LCA) og økonomisk kryssløpsanalyse (IOA).

Linkedin

https://no.linkedin.com/in/anders-arvesen-8a60781b

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1378-3142

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim