Til hovedinnhold
Norsk English

HydroConnect

Andelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i Storbritannia.

Kontaktperson

Dette prosjektet skal undersøke om norsk vannkraft kan spille en vesentlig rolle i kampen mot klimaendringer.

Dette skal gjøres gjennom å analysere virkninger på CO2-utslipp i Europa, strømpriser i Norge og Europa, samt miljøforhold i norske magasin og vassdrag som følge av ulike scenarier for utvikling av kraftsystemet og mellomlandsforbindelser i 2030 og 2050.

Prosjektet skal bruke moderne modellverktøy til konsistente analyser av energisystem, markeder og drift av kraftverk og reguleringsanlegg. Resultater skal kommuniseres bredt til vannkraftbransjen, myndigheter og allmennheten.

Forskningspartnere i prosjektet er:

Prosjektet finansieres av:


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet, delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024

Utforsk fagområdene