Til hovedinnhold
Norsk English

Konstantinos Antypas

Seniorforsker

Konstantinos Antypas
Avdeling:
Helse
Kontorsted:
Oslo

Sykepleier og teknologientusiast (og av og til skeptiker) som forsker på e-helse, digital helse, primærhelsetjeneste, eldreomsorg, nye sykepleierroller, skolemiljø og tilgang til hjelpemidler. Deltar i nasjonale og globale e-helseprosjekter og jobber for å fremme e-helse i lavinntektsland. Interessert i e-helsepolitikk i Norge, Europa og lavinntektsland. Ser på teknologi som en katalysator for global transformasjon innen helse, med vekt på tilgang, styrking og forebygging.

Utdanning

PhD i Telemedisin og eHelse fra UiT - Norges arktiske universitet (2010-2014) med avhandlingen "e-Rehabilitering." Har en mastergrad i helseinformatikk fra Nasjonal- og Kapodistriansk Universitet i Athen (2005-2007) med fokus på e-læring for sykepleiere og en bachelorgrad i sykepleie (2000-2005) fra samme universitet.

Kompetanse og fagområder

Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
eHelse/ digital helse og innovasjon
Randomiserte kontrollerte studier
Evaluering av helse og eHelse intervensjoner
eHelse policy
Global helse
Tilgang til hjelpemidler
Skolemiljø, trivsel og sosial og emosjonell læring
Primær helse, eldreomsorg
Nye tjenester i primær helsetjenesten
Nye sykepleierroller (Avansert klinisk sykepleier)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/antypas/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Konstantinos-Antypas

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-1048-688X

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo