Til hovedinnhold
Norsk English

BETTEReHEALTH: Human, technical and political factors for better coordination and support of e-health in Africa

BETTEReHEALTH skal fremme internasjonalt samarbeid innen e-helse, informere og styrke sluttbrukersamfunn og beslutningstakere for suksessfull implementering av e-helse. BETTEReHEALTH skal føre til flere muligheter for interessenter i Afrika og Europa ved et overordnet mål om bedre helseresultater gjennom helsetjenester som er mer tilgjengelig og av høyere kvalitet.

Kontaktperson

Ill.: Shutterstock

Prosjektet BETTEReHEALTH skal bistå afrikanske land med å utarbeide gode rammeverk for bruk av e-helse. Det overordnede målet med prosjektet, som er ledet av SINTEF, er å bidra til å forbedre befolkningens helse.

BETTEReHEALTH skal etablere fire regionale knutepunkt i Tunisia, Ghana, Etiopia og Malawi, forhåndsgodkjent av hvert land sitt helse-departement. Hver klynge skal koordinere nettverksaktiviteter med regionale og nasjonale aktører innen e-helse og arrangere to "workshops". Prosjektet adresserer spesielt tre aspekter som er kritiske for å lykkes med implementering av e-helse løsninger: menneskelige, teknologiske og politiske. For å styrke samarbeidet mellom Afrika og Europa på e-helsefeltet, vil det også organiseres to internasjonale treff.

BETTEReHEALTH skal lage et “open access” register over eksisterende e-helse-løsninger og e-helse politikk i Afrika ved å samle informasjon fra afrikanske land. Registeret vil gjøre det mulig å identifisere “best-practices” og bidra med viktig kunnskap om implementering av e-helse. Kunnskapen fra registeret, og øvrige aktiviteter i prosjektet, vil sammenstilles og benyttes i utvikling av e-helse “policy-roadmaps” og strategier for implementering av bedre e-helse tjenester i de fire landene Tunisia, Ghana, Etiopia og Malawi. Resultatetene fra prosjektet vil også være av høy relevans for andre afrikanske land.

BETTEReHEALTH skal fremme internasjonalt samarbeid innen e-helse, informere og styrke sluttbrukersamfunn og beslutningstakere for suksessfull implementering av e-helse. BETTEReHEALTH skal føre til flere muligheter for interessenter i Afrika og Europa ved et overordnet mål om bedre helseresultater gjennom helsetjenester som er mer tilgjengelig og av høyere kvalitet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2022

Finansiering

Prosjektet har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101017450

Samarbeidspartnere

Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetet i Sør-øst Norge, Etablissements Lievens Lanckman, Universitetet i Oslo, Cluster Sfax HealthTECH, Ghana Health Service, Jimma University, University of Gondar, Health Information Systems Programmes Ltd, Helder Resultaat

Prosjekttype

EU

Relevante lenker

Nettside: https://betterehealth.eu/ 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/betterehealth/ 
Twitter: https://twitter.com/BETTEReHEALTH