Til hovedinnhold
Norsk English

A Rapid Assistive Technology Assessment (rATA)

Prosjektet er en del av Verdens helseorganisasjon (WHO) sin satsing på å sikre at alle som har behov for tekniske hjelpemidler får tilgang til produkter med god kvalitet. SINTEF skal lede datainnsamling i 30+ land over hele verden for å fremskaffe et datagrunnlag for WHO-initiativet. Tilgang til tekniske hjelpemidler globalt for alle som trenger det er et viktig ledd i å sikre inkluderende samfunn og helse for alle.

Kontaktperson

Fra SINTEF-/NTNU-prosjektet "I hear you" i Tanzania. Foto: SINTEF

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i samarbeid med UNICEF igangsatt et stort initiativ for å sikre alle som har behov for det tilgang til tekniske hjelpemidler av god kvalitet (Global Cooperation on Assistive Technology; GATE). Dette er et viktig bidrag for å utvikle inkluderende samfunn og å nå bærekraftsmålet om helse for alle. Mangel på data om behov for, bruk av og kvaliteten på eksisterende hjelpemidler og relaterte tjenester er identifisert som et viktig hinder i veien fram mot tilgang for alle som kan dra nytte av ett eller flere tekniske hjelpemidler. SINTEF har nå fått en kontrakt på gjennomføring av denne datainnsamlingen i 30+ land i alle verdensdeler.

Målsettingen for rATA er å gjennomføre nasjonale, representative surveyer for å:

  1. øke oppmerksomheten og bevisstheten om tekniske hjelpemidler hos beslutningstakere og i samfunnet generelt
  2. fremskaffe data om behov og bruk av tekniske hjelpemidler i 30+ land i alle verdensdeler
  3. støtte planlegging og prioritering av tilgang til tekniske hjelpemidler
  4. støtte design og utvikling av intervensjoner som kan forbedre tilgangen til tekniske hjlpemidler globalt. 

SINTEF skal samle inn data, analysere og rapportere dette i den kommende Verdensrapporten om tekniske hjelpemidler (WHO og UNICEF). Datainnsamling gjennomføres ved hjelp av store husholdningsbaserte spørreundersøkelser i samarbeid med WHO og helseministeriet i landene som deltar. 

Ytterligere datainnsamlinger er planlagt i 2023 og 2026.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2021

Samarbeidspartnere

For gjennomføring av dette prosjektet har SINTEF knyttet til seg ekstern bistand fra partnere i Irland og USA. 

Finansiering

Prosjektet er i sin helhet finansiert av WHO.

Utforsk fagområdene