Til hovedinnhold
Norsk English

Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe

Målet med BOOST-prosjektet har vært å utvikle, implementere og teste en barneskole-basert tilnærming for sosial og emosjonell læring (SEL), med fokus på organisasjonsutvikling og utvikling av skoleansatte.

Kontaktperson

Foto: SINTEF

Forskning viser at gode SEL-tilnærminger rettet mot barn fører til økt trivsel hos barna (på kort og lang sikt), bedre skoleutbytte/karakterer (på kort og lang sikt) og økt suksess i arbeidsmarkedet (på lang sikt). BOOST-prosjektet har sett på hvordan barneskoler kan jobbe godt og effektivt med SEL, og har utviklet en tilnærming for å hjelpe barneskoler i Europa til å jobbe best mulig med SEL. Dette har vi gjort i tett samarbeid med skoler i Norge, Spania og Polen.    

Les mer om prosjektet på prosjektets hjemmeside: www.boostproject.eu 

Les om og last ned BOOST-tilnærmingen her: www.boostapproach.com   

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2023

 

Finansiering

Prosjektet har mottatt midler fra the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, grant agreement nr. 755175

Samarbeidspartnere

Poznan University (Poland), University of Córdoba (Spain), Modum kommune, Viken Fylkeskommune and European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA)

Prosjekttype

European Union's Horizon 2020 research and innovation programme

Utforsk fagområdene