Til hovedinnhold
Norsk English

Torstein Grav Aakre

Forsker

Kjerneområdet mitt ligger i høyspenningsforsøk på elektrisk isolasjon. Da spesielt på væsker, men også på kombinerte isolasjonssystemer med ulike isolasjonstyper som generatorisolasjon. Jeg drar også av og til på feltmåling.

Utdanning

* Master i Teknisk fysikk (NTNU) 2013
* PhD i Ekraftteknologi (NTNU) 2020

Kompetanse og fagområder

Kjernekompetansen min er relatert til laboratoriearbeid, da tolkning, forståelse og måling av:
* Elektriske delutladninger (PD)
* Strøm
* Dielektrisk respons
* Automatisering av forstøk for datainnsamling
* Aldringsforsøk av isolasjon under spenning og temperatur

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-9206-185X

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Sem Sælands vei 11
Trondheim