Til hovedinnhold
Norsk English

SwoP - Effekten av raske spenningsendringer på elektriske kraftkomponenter og nett.

Elektrifiseringen av samfunnet avhenger av kraftelektronikk for kontroll og konvertering av elektrisk energi, og er nødvendig for utvikling av elektrisk transport, fornybar energiproduksjon og effektiv transmisjon.

Kontaktperson

Teknologiutviklingen gir kraftigere og mer effektiv kraftelektronikk. Dette resulterer i økte påkjenninger og akselerert nedbrytning av kraftkomponentene som utfordrer påliteligheten og forsyningssikkerheten.

Mål for prosjektet:

  • Utvikle metoder for å måle og karakterisere økte påkjenninger på kraftkomponenter.
  • Undersøke og predikere akselerert nedbryting og funksjonalitet som følge av økte påkjenninger.
  • Undersøke og predikere nye feiltyper og -scenarier som kan oppstå under kraftelektronikkpåkjenning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Utforsk fagområdene