Til hovedinnhold
Norsk English

HE-ART Hybridelektrisk fremdriftssystem for regionale fly

I løpet av de neste 20 årene vil veksten i det regionale markedet, og krav om lavere utslipp presse luftfarten mot innovative løsninger for å redusere karbonavtrykket i sektoren.

Kontaktperson

Det EU-finansierte HE-ART-prosjektet vil demonstrere en hybrid-elektrisk turboprop gjennom en integrert "fullskala" bakkebasert testdemonstrator. Ved å kombinere et elektrisk drivverk med en svært effektiv termisk turbopropmotor og 100 % kompabilitet med bærekraftig drivstoff for luftfart (SAF), vil HE-ART sikte mot å forbedre effektiviteten og redusere utslipp av klimagasser med opptil 30 %.

Videre vil prosjektet integrere nye teknologier, inkludert forbrenningsmotor, elektrisk drivverk, elektrisk distribusjon, girboks, propell, nacelle og varmeveksler. Ledende motor-, propell- og flyprodusenter, forskningsinstitutter og universiteter vil samarbeide for å oppnå prosjektmålene.

Målsetning

En stor utfordring er erkjennelsen av høye CO2- og klimagassutslipp fra fly på disse korte reisene. Hybriddriftssystemet gjør det mulig å kombinere fordelene med ulike tekniske løsninger og dermed oppnå en samlet effektivitetsforbedring. Dette er et konsept som er godt forstått av allmennheten, på grunn av hybridiseringen av biler, og kan ha en reell innvirkning på reduksjonen av klimagassutslipp.

Mens det muliggjør nye energikilder i luftfarten heller enn å begrense dem, bygger veien til reduksjon av klimagasser og veien til en renere og grønnere luftfart for regionale flyreiser på tre pilarer:

  • Elektrisk hybridisering
  • En svært effektiv termisk turbopropmotor
  • 100 % SAF-kompatibilitet (bærekraftig flydrivstoff)

HE-ART vil være et første skritt på veien mot hybridisering av regionale fly og en reduksjon av klimagassutslipp. Dette vil oppnås ved å demonstrere levedyktigheten til en hybrid elektrisk termisk turboprop (e-TP) gjennom en dedikert integrert bakkebasert testdemonstrator i løpet av 36 måneder.

HE-ART vil bygge videre på dagens teknologiske nivå ved å integrere følgende teknologier i demonstratoren:

  • Forbrenningsmotor
  • Elektrisk motor og kraftelektronikk
  • Girboks
  • Propell
  • Nacelle og varmeveksler

Dette vil bli gjennomført i samarbeid med flykravene som vil bli definert i parallelle Clean Aviation-forskningsprosjekt. For å sikre at disse kravene oppfylles, samler HE-ART ledende motorprodusenter som Rolls Royce og Safran, sammen med ledende flyprodusenter som ATR, Airbus og Leonardo, samt sentrale produsenter og forskningsinstitutter/universitet.

Partnere:

Les mer:


Finansiert under HORIZON EUROPE Climate, Energy and Mobility Grant agreement ID: 101102013


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2023 - 31.12.2025