Til hovedinnhold
Norsk English

Erik Andreassen

Seniorforsker

Andreassen er seniorforsker i SINTEF. Siden 1990 har han jobbet med FoU innen polymer-baserte materialer og bearbeidingsmetoder for slike materialer, for ulike anvendelser. Han har initiert en rekke FoU-prosjekter sammen med industri i Norge og EU. Fra 2010 har han også hatt en bistilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (campus Vestfold). Han har bidratt til mer enn 100 publikasjoner på konferanser og i journaler, og to patenter.

Utdanning

• Sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (nå NTNU), Trondheim, 1989
• PhD i polymermaterialer fra Universitetet i Oslo, 1999

Kompetanse og fagområder

Bred kompetanse på polymer-baserte materialer, spesielt termoplast og elastomerer

• Materialgjenvinning

• Sprøytestøping inkludert simuleringer

• Additiv tilvirkning (3D-printing) – materialer og prosesser

• Mekaniske, optiske og termiske materialegenskaper

• Karakterisering av mikrostruktur

• Polymermaterialer og produksjonsteknologi for mikrofluidikkbrikker (lab-on-a-chip)

• Polymermaterialer for bruk i anlegg for for CO2-fangst

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Erik-Andreassen-3

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-4314-5854

Fagområder

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo