Til hovedinnhold
Norsk English

Erik Andreassen

Seniorforsker

Erik Andreassen
982 82 492
Kontorsted:
Oslo

Andreassen er seniorforsker i SINTEF. Siden 1990 har han jobbet med FoU innen polymer-baserte materialer og diverse produksjonsmetoder for slike materialer, for ulike anvendelser. Han har initiert en rekke FoU-prosjekter sammen med industri i Norge og EU. Fra 2010 har han også hatt en bistilling ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har bidratt til mer enn 100 publikasjoner på konferanser og i journaler, og to patenter.

Utdanning

• Sivilingeniør i teknisk fysikk fra NTH (nå NTNU), Trondheim, 1989
• PhD i polymermaterialer fra Universitetet i Oslo, 1999

Kompetanse og fagområder

• Bred kompetanse på polymer-baserte materialer, spesielt termoplast og elastomerer

• Sprøytestøping inkludert simuleringer

• Additiv tilvirkning (3D-printing) – materialer og prosesser

• Mekaniske egenskaper og analyse av mekanisk respons og brudd

• Polymerfysikk og karakterisering av mikrostruktur

• Polymermaterialer og produksjonsteknologi for mikrofluidikkbrikker (lab-on-a-chip)

• Optiske egenskaper til polymermaterialer

• Termiske egenskaper til polymermaterialer

• Polymermaterialer for bruk i anlegg for for CO2-fangst

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo