Til hovedinnhold
Norsk English

Material- og prosessutvikling for 3D-printing av komponenter til brannventiler

Målet med dette prosjektet er å utvikle et intumescentmateriale og en tilhørende prosess for automatisert industriell produksjon av komponenter til en spesiell type patenterte brannventiler.

Kontaktperson

En illustrasjon av Securos FireBreather-konsept. Til venstre: Ventil i normal ventilerende tilstand. Til høyre: Ventil under brannpåkjenning der en metallnetting hindrer gjennomgang av gnister og flammer, mens intumescentkomponenten lukker ventilen.

Securo AS produserer og selger lufteventiler med en patentert passiv virkemåte som forhindrer spredning av en brann. Ventilene blokkerer momentant for flammer, varme og gnister.

Disse ventilene inneholder en komponent lagd i et varmeekspanderende materiale, en såkalt intumescent. Et intumescentmateriale er et materiale som sveller opp når temperaturen blir høy, samtidig som det har god brannmotstand. En slik passiv brannventil vil derfor stenge av seg selv ved brann, mens den ellers fungerer som en vanlig lufteventil i et hus.

I dag må flere av produktene bygges manuelt for å møte kundebehov bl.a. når det gjelder ytre dimensjoner. Dette setter store begrensninger for produktivitet og oppskalering. Med økende etterspørsel ser Securo at produksjonsprosessene må bli raskere og mer automatisert, men samtidig må de være fleksible m.h.t. produktstørrelse og produktgeometri. Målsetningen er å utvikle et nytt intumescentmateriale og en ny produksjonsprosess, hvor materialet er optimalisert for prosessen.

Materialegenskapene må samtidig oppfylle dagens strenge krav til sluttproduktet når det gjelder brannegenskaper, værbestandighet og HMS.

Prosjektet støttes av Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Partnerne er Securo AS, Minoko AS og SINTEF Industri. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2017 - 2019