Til hovedinnhold
Norsk English

Kristian Leonard Aas

Seniorforsker

Har jobbet i SINTEF siden 2017 da Tel-Tek ble en del av SINTEF. Hadde da arbeidet for Tel-Tek siden 2013. Arbeidet før dette med silisium-wafere hos REC Wafer T&D, i perioden 2006-2012 og med jetmotorkomponenter hos Norsk Jetmotor/Volvo Aero Norge, i perioden 1992 -2006. Jobber for tiden med energi og klimarelaterte prosjekter i samarbeid med prosessindustrien i Grenland. Aktuelle temaer er utnyttelse av overskuddsvarme og CO2 fangst. Andre områder er pulverteknologi og additive tilvirkning.

Utdanning

Dr.Ing. (PhD) NTNU, Produksjons og kvalitetsteknikk, Produksjonssystemer
Siv. Ing. (MSc) NTH, Fysikalsk metallurgi

Kompetanse og fagområder

Prosjektledelse, materialteknologi, metallurgi, varmebehandling, materialavvirkning, overflateintegritet, pulverteknologi, additiv produksjon, klimagassreduksjon og overskuddsenergiutnyttelse.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsparken, Hydrovegen 67
Porsgrunn