Til hovedinnhold
Norsk English

Yannick Martin Anton

Rådgiver

Prosjektleder og rådgiver for laboratorieprosjekt:
Kompetanse i betongteknologi – herdeteknologi, laboratorieprøvinger og dokumentasjonsprøving på fersk og herdet betong, sement og andre byggematerialer.
Junior ekspert i kvalitetsarbeid, akkreditering og styringssystem.

Utdanning

MSc sivil ingeniør bygg, Universitet i Stuttgart, Tyskland
BSc sivil ingeniør bygg, Technische Universität Kaiserslautern, Tyskland

Kompetanse og fagområder

▫ Betongteknologi
▫ Herdeteknologi
▫ Betongblandinger og fiberarmert betong
▫ Laboratorieprøving på fersk og herdet betong
▫ Tilstandskontroll, kloridprofil, karbonatisering,...
▫ Akkreditert sementprøving iht. EN 196
▫ Isoterm kalorimetri

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/yannick-anton-b927b3157/?originalSubdomain=no

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Richard Birkelands vei 3
Trondheim