Til hovedinnhold
Norsk English

DARE2C2

Durable Aluminium Reinforced Environmentally friendly Concrete Construction – Phase 2

Kontaktpersoner

Foto: Hydro

Internasjonalt bruker bygg-, anleggs- og eiendomssektoren 40 prosent av energien i samfunnet og 40 prosent av materialressursene. Den står bak opp mot 40 prosent av verdens klimagassutslipp. 

Bygg-, anleggs- og eiendomssektoren i Norge står bak 16 prosent av landets totale klimagassutslipp. 

Halvparten av verdens bygg anno 2060 er ennå ikke bygget. Derfor er det mulig å oppnå store besparelser ved å bygge smartere. 

Målet med DARE2C2 er å lage en lavutslippsbetong med lavere pH og tilstrekkelig fasthet for formålet, armert med resirkulert aluminium. Dette vil gi konstruksjoner med redusert CO2-fotavtrykk og lang levetid. 

DARE2C2 er et NFR-prosjekt og ledes av Hydro Aluminium AS. SINTEF og NTNU er forskningspartnere. 

Partnere:

Norcem, Overhalla Betongbygg, Oshaug Metall, Hydro, Dr. Techn. Olav Olsen, Nordic Office of Architecture, Christie & Opsahl, Sika Norge.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2024