Til hovedinnhold
Norsk English

Feltstasjon for naturlig aldring - Voll

Vi disponerer et fullskala felteksponeringssted på Voll i Trondheim hvor vi kan teste elementer for naturlig eksponering over lange tidsperioder.

Kontaktperson

På området er det to bygg der det er mulighet for å sette inn vinduer eller hele veggkonstruksjoner over lengre tid for å se effekten av klimapåvirkning. Det er også tilgang til å bygge opp takkonstruksjoner.

Stasjonen er samlokalisert med den offisielle værstasjonen i Trondheim, noe som gir oss ubegrenset tilgang til alle relevante nåværende og historiske værdata. Det er et eget areal for skjermet eksponering. Lokalene er inngjerdet og bevoktet av et vaktselskap.

Eksempel på tester:

  • Langtidseksponering av betong og andre materialer i virkelig klima
  • Fukt- og varmetekniske målinger

Utforsk fagområdene

Kontaktinformasjon