Til hovedinnhold
Norsk English

BE-sTrONG - Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer

Betongkonstruksjoner i marine miljøer eller brukt i samferdsel og infrastruktur, utgjør en stor verdi for Norge.

Kontaktperson

Ved hjelp av disse konstruksjonene kan vi både utnytte naturressurser og sørge for transport på kryss og tvers i hele landet. Konstruksjonene er utsatt for ytre påvirkning som vær og vind og salting som forringer kvaliteten, og forvaltning, drift og vedlikehold er en stor kostnad. I prosjektet BE-sTrONG - Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer, skal det utnyttes avanserte tilsetningsstoffer og miljøvennlige materialsammensetninger for å lage en ny bærekraftig, sterk og bestandig betong.

Dagens betong gjør at forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) er resurskrevende og forbundet med høye kostnader. Dette forsterkes i betydelig grad ved omfattende reparasjoner, og ytterligere ved riving, og bygging av ny konstruksjon.

Betongproduksjon anses som en av klimaverstingene. Den nye betongen skal produseres med betydelig reduserte utslipp av miljøgasser, og samtidig ha bedre bestandighet som dagens betong.

Prosjektet skal også utvikle robust betong med produksjonsegenskaper som bidrar til reduksjon av produksjonsfeil. Fornyelsen gjelder en ny metodikk for å utvikle miljøvennlige marine betongkonstruksjoner, og omfatter nye/videreutviklede produkter og nye/forbedrede metoder. Ytterligere miljømessig gevinst samt økonomisk gevinst skal oppnås gjennom reduserte FDV-kostnader og vil gjøre betong for konstruksjoner i marine miljø betydelig mer bærekraftige.

BE-sTrONG partnerne representerer hele verdikjeden fra produksjon av delmaterialer, betong og konstruksjoner, relaterte standarder og regelverk, eiere av infrastrukturer og ansvarlige for vedlikeholdet. Prosjektdeltagere er Aker Solutions AS (prosjektansvarlig), Statens Vegvesen, Equinor Energy, DNV AS, Ølen Betong AS, Mapei AS, FUNZIONANO AS, NORCEM AS og SCHWENK Norge AS. Disse innovative aktørene satser sammen med SINTEF på tekniske utviklinger som har som målsetting å redusere miljøpåvirkningen.

FoU-arbeidet inkluderer tilpassing av avanserte materialløsninger for miljøvennlig betong, materialdokumentasjon gjennom ytelsestester, langtidseksponering i relevant marint miljø samt tilstandskontroll av prototyper og dokumentasjon/-sertifisering av miljøprestasjon. Innovasjonen kan medføre en langt større frihet og dermed mulighet til å prosjektere og bygge betongkonstruksjoner med vesentlig redusert klimaavtrykk.

  • BE-sTrONG prosjekteier: Aker Solution AS v/ Dr. Kjell Tore Fosså.
  • BE-sTrONG prosjektleder: Dr. Monika Pilz, SINTEF
  • BE-sTrONG får økonomisk støtte fra Forskningsrådet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2022 - 2025