Til hovedinnhold
Norsk English

BE-sTrONG - Mot fremtidens bærekraftige betongkonstruksjoner i marine miljøer

Prosjektet og bærekraftsmål

Prosjektet adresserer 5 av FNs bærekraftsmål

7. Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelige, bærekraftige og moderne energitjenester til en overkommelig pris for alle.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

13. Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene av dem.

14. Livet i havet

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling; forfremme bruk av nye materiale som ikke påvirke på en negativ måte havmiljø.