Til hovedinnhold
Norsk English

Odd Andersen

Seniorforsker

Odd Andersen er seniorforsker i forskningsgruppen Applied Computational Science. Forskningstema inkluderer numerisk simulering av flyt og mekanikk i porøse medier, med anvendelser bl.a. innen geologisk CO2-lagring, geotermisk energi, og overvann/grunnvann. Han er en sentral utvikler av gruppens open-source programvare MRST (MATLAB Reservoir Simulation Toolbox), medansvarlig for datadelingsportalen CO2DataShare, og medlem av arbeidsgruppen for SINTEFs konsernsatsing på klimapositive teknologier.

Utdanning

Ingenieur (Masters), INSA Toulouse, 2001
PhD, anvendt matematikk, Univ. i Bergen, 2017

Kompetanse og fagområder

- Numerisk simulering og modellering av fluid flow og deformasjon i porøse medier
- Simulering av storskala geologisk CO2-lagring
- Simulering av geotermisk energiproduksjon og lagringssystemer
- Differensierbare simuleringsmodeller: ikkelineær optimering, automatisk differensiering, Bayesianske inversproblemer og usikkerhetsmodellering, parameterkalibrering, optimal kontroll
- Open-source programvareutvikling

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/oddandersen/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Odd-Andersen-3

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2245-9512

Prosjekter

Ekspertise

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo