Til hovedinnhold
Norsk English

GHOST DigiT

Dette prosjektet har som mål å utvikle digitale løsninger som fremmer geotermisk varmelagring som en miljøvennlig, skalerbar energilagringsmetode.

Kontaktpersoner

Ill.: Shutterstock (Colin Temple)

Fornybart energisystem

Kortvarig lagring og sesonglagring av varme under bakken er en skalerbar og miljøvennlig metode for gjenbruk av energi og reduksjon av strømforbruk til oppvarming.  Geologisk varmelagring har dermed potensial som en nøkkelkomponent i et fornybart energisystem som i stor grad er basert på energikilder som avhenger av årstid og værforhold.

Videreutvikle effektivitet og redusere energitap

Selv om geologisk termisk lagring allerede er i kommersiell bruk i dag, kan forholdene under bakken være komplekse og det gjenstår betydelige utfordringer i å videreutvikle effektivitet, øke lønnsomhet, redusere energitap og skalere opp lagringsløsninger.

Utvikle digital tvilling-teknologi for sanntids-overvåkning

Målet med dette prosjektet er å utvikle digital tvilling-teknologi som skal bidra til å utnytte det fulle potensialet som ligger i geotermisk varmelagring. En slik digital tvilling-teknologi muliggjør sanntidsovervåking, forståelse og prediksjon av prosesser under bakken, i den hensikt å optimere design, kort- og langsiktig drift og styring av åpne og lukkede lagringsløsninger som opererer i et større, dynamisk energisystem.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2027

Samarbeidspartnere

Ruden AS, Kvitebjørn Varme AS, Seabrokers Geoenergi AS, Asplan Viak AS, Wessel Energi AS

Prosjekttype

Kompetansebyggende prosjekt for Næringslivet

Prosjektmedarbeidere