Til hovedinnhold
Norsk English

Øystein Andersson Klemetsdal

Forsker

Min ambisjon er å fremme overgangen til fornybar energi ved å muliggjøre bedre geoenergisystemer gjennom numeriske simuleringer. Jeg jobber som forsker i gruppen for anvendt beregningsvitenskap, og forskningen min befinner seg i krysningen mellom matematikk, informatikk og geovitenskap. Det meste av arbeidet mitt dreier seg om utvikling av numeriske algoritmer for geoenergi, med fokus på effektive lineære og ikke-lineære løsningsstrategier, diskretiseringer, og generering av grid.

Utdanning

Jeg har en mastergrad i industriell matematikk og en doktorgrad i anvendt matematikk fra Institutt for matematiske fag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jeg har også tilbrakt tid som gjesteforsker ved Institute of Energy Science & Engineering ved Stanford University.

Kompetanse og fagområder

Anvendt matematikk, numeriske algoritmer for geoenergianvendelser, geotermisk energi, utvikling av vitenskapelig programvare

Hjemmeside: https://klemetsdal.net/

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/klemetsdal/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Oystein-Klemetsdal?ev=hdr_xprf

ORCID

https://orcid.org/0000-0002-2545-3124

Prosjekter

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo