Til hovedinnhold
Norsk English

Stein Krogstad

Seniorforsker

Stein Krogstad er seniorforsker ved gruppen for anvendt beregningsvitenskap ved SINTEF Digital i Oslo. Her forsker han på numerisk simulering av flyt i porøse medier med spesiell vekt på modellbasert optimalisering inkludert adjungerte simuleringer og modellreduksjon. Han har vært en aktiv utvikler av den åpne kildekoden MRST fra begynnelsen, og mer nylig også av OPM Flow.

Utdanning


Hovedfag i matematikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), 1997.
PhD i informatikk, Universitetet i Bergen, 2003

Kompetanse og fagområder

Numerisk modellering av flyt i porøse medier, brønnmodellering for reservoarsimulatorer, adjungerte metoder, modellreduksjon og optimalisering.

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-7855-9486

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo