Til hovedinnhold
Norsk English

MRST - MATLAB Reservoir Simulation Toolbox

Gratis åpen kildekode for rask prototyping av nye metoder for modellering og simulering av strømning i porøse medier. Har  brukere over hele verden.

Kontaktpersoner

MRST - Transforming research

MRST er en utvidelse av MATLAB, en mye brukt plattform for vitenskapelig programmering. Programpakken tilbyr datastrukturer og biblioteksrutiner utviklet spesielt for simulering av strømning i porøse medier. Programvaren har en modulær utforming og består av et kjernebibliotek og rundt 65 tilleggsmoduler.

Noen høydepunkt:

  • Både industri-standard modeller (ECLIPSE-input, hjørnepunktsgrid, mm) og en rekke rutiner for konstruksjon av ustrukturerte grid, inklusiv oppsprukne medier (DFM, EDFM, dual-porositet).
  • Simulatorer for black-oil og komposisjonelle modeller, EOR, CO2, geomekanikk, geotermisk, osv, som alle er fullt deriverbare basert på automatisk derivasjon. Effektive, og grundig testet og validert opp mot kommersielle simulatorer.
  • Sensitiviteter og integrert optimalisering via adjunkt formulering. Ensemblemodellering.
  • Forskjellige diskretiseringsmetoder: multipunktsmetoder (MPFA), blandede elementmetoder , mimetiske differansemetoder, ikkelineære to-punktsmetoder (NTPFA), virtuelle elementmetoder (VEM), WENO, osv. Fullt implisitt, adaptivt implisitt (AIM), sekvensielt fullt implisitt, IMPES, osv.
  • Standard og flersegmentbrønner, modellering av topside utstyr

Programvaren er  gjennomgående dokumentert og inneholder et stort sett av eksempler som demonstrerer hvordan du kan kombinere funksjonalitet fra kjernebiblioteket og tilleggsmodulene for å bygge dine egne skreddersydde modellerings- og simuleringverktøy.  I det aktive brukerforumet finner du nye poster nesten hver dag,  og vi har også samlet opp omfattende lister av vitenskapelig litteratur som benytter programvaren.

Les mer i to fagbøker:

Nøkkeltall

Programvaren har en stor brukergruppe over hele verden, innen utdanning og forskning så vel som i industrien, dokumentert i form av:

(Tall fra january 2024)