Til hovedinnhold
Norsk English

Knut-Andreas Lie

Forskningsleder / sjefforsker

Knut-Andreas Lie
Kontorsted:
Oslo

Knut-Andreas Lie er sjefforsker og leder for faggruppen "Computational Geosciences", viden kjent for utvikling av åpne kildekoder (MRST og OPM). Knut-Andreas har over 20 års erfaring som forskningsleder, er professor II ved NTNU, SIAM Fellow, og innvalgt medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Han leder SINTEF Digital sitt prioriterte forskningsområde "Matematikk i teknologi".

Utdanning

Siv.ing, industriell matematikk, NTH, 1993
Dr.ing, industriell og anvendt matematikk, NTNU, 1998

Kompetanse og fagområder

- Numeriske metoder for flyt i porøse medier: diskretisering og gridding, lineære og ikkelineære løsere, løsningsmetoder, oppskalering og multiskalametoder, flytdiagnostikk, data-drevne metoder, strømlinjemetoder.

- Reservoarsimulering og simulering av CO2 lagring

- Åpen kildekode for flyt i porøse medier

- Numeriske metoder for ikkelineære partielle differensialligninger: høyoppløsningsmetoder (Godunov, TVD, WENO, dG, osv), operatorsplitting, front tracking

- Forskningsledelse

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo