Til hovedinnhold
Norsk English

Knut-Andreas Lie

Forskningsleder / sjefforsker

Knut-Andreas Lie er sjefforsker og leder for faggruppen Anvendt beregningsvitenskap. Gruppen er mest kjent for utvikling av åpne kildekoder for simulering av fly i porøse medier (MRST og OPM) men arbeider også med en rekke andre problemstillinger. Knut-Andreas har over 20 års erfaring som forskningsleder, er professor II ved NTNU, SIAM Fellow, og innvalgt medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Han leder SINTEF Digital sitt prioriterte forskningsområde "Matematikk i teknologi".

Utdanning

Siv.ing, industriell matematikk, NTH, 1993
Dr.ing, industriell og anvendt matematikk, NTNU, 1998

Kompetanse og fagområder

Reservoarsimulering (olje og gass, CO2 lagring, mm):
- Gridding og diskretisering
- Numerisk lineær algebra og ikkelineære løsere
- Oppskalering og multiskalametoder
- Flytdiagnostikk
- Fysikk-og-data-drevne metoder
Åpen kildekode for flyt i porøse medier
Numeriske metoder for hyperbolske bevarings- og balanselover
Forskningsledelse
Vitenskapelig publisering (mange år som redaktør)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/kalie/

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Knut-Andreas-Lie

ORCID

http://orcid.org/0000-0003-0381-677X

Fagområder

Flere publikasjoner

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsveien 1
Oslo