Til hovedinnhold
Norsk English

Fullfelt simulering av vannbasert EOR

Vi studerer og utvikler numeriske metoder for å forbedre simulering av økt oljeutvinning og spesielt gi mer nøyaktig beskrivelse av hvordan injiserte kjemikalier påvirker utvinningsprosessen.

Kontaktperson

Simuleringsteknologi utviklet i prosjektet. Fra øvre venstre til nedre høyre: potensiell ordning av celler for å optimalisere ikkelineær løser, stensil for høyere ordens diskretisering i 2D, definisjon av naboer brukt til å sette opp stensil i 3D, simulering av alternerende vann-gass injeksjon (WAG) på feltsmodell, og sammenligning av første- og andreordens transportløsere. Kilde: SINTEF - klikk for å forstørre.

Vi har forsket på innovative metoder for å forbedre effektiviteten av reservoarsimulering ved å øke antallet celler og dermed forbedre nøyaktigheten samtidig som beregningstiden reduseres betydelig. Vi har mplementert og kombinert ulike teknikker, som splittemetoder for sekvensiell løsning av trykksystemer og væske/kjemisk transport, multiskalametoder for raske trykkoppdateringer, forbedrede ikkelineære løsere for transportligninger, og utnyttelse av ulike adaptive grid.

Vi har også undersøkt bruk av høyereordens metoder for å redusere numerisk diffusjon både i fullt implisitte og sekvensielle formuleringere.  Resultatene er publisert i en serie vitenskaplige artikler og presentert på konferanser men også gjort tilgjengelig som en del av den åpne kildekoden MRST.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2015 - 31.12.2019

Prosjekttype

Forskerprosjekt

Finansiering

Forskningsrådet, prosjekt nummer 244361

Relevant pekere:

Doktoravhandling: Efficient Solvers for Field-Scale Simulation of Flow and Transport in Porous Media, Øystein S. Klemetsdal (NTNU, 2019).

Utforsk fagområdene

Members of the project team