Til hovedinnhold
Norsk English

Open Porous Media (OPM)

Open Porous Media (OPM) initativet tilbyr åpen kildekode-programvare for simulering, oppskalering og visualisering av prosesser i porøse medier, og spesielt rettet mot reservoarer.

Kontaktpersoner

OPM - Open Porous Media

OPM-programvaren har blitt utviklet i samarbeid med Equinor, NORCE, OPM-OP, Ceetron Solutions og ulike internasjonale partnere, med mål om å tilby en programvareplattform som både er industrielt nyttig og et solid grunnlag for avansert forskning. Programmene som tilbys inkluderer OPM Flow, en reservoarsimulator som bruker en fullt implisitt black-oil-formulering, flere programmer for oppskalering av petrofysiske og fluidegenskaper, samt ResInsight, et visualiseringsverktøy for reservoarer.

OPM Flow er utviklet for kommersiell bruk og har blitt validert og vist å seg konkurransedyktig på flere reelle felt. Fra 2021 tilbyr et konsortium bestående av SINTEF, Norce og OPM-OP kommersiell drift og vedlikehold til interesserte kunder.

Du kan lese mer om programvaren på OPMs websider eller se på og laste ned koden fra  GitHub.