Til hovedinnhold
Norsk English

Overvåkning og modellering

Numerisk modellering av prosesser i naturmiljøet støtter objektiv, vitenskapelig basert forvaltning av naturressurser samt rekreasjonsområder og industrielle aktiviteter. SINTEF er i forkant i utviklingen av modeller som adresserer effekter og risiko knyttet til operasjonelle og utilsiktede utslipp til miljøet.

Kontaktpersoner

Vår FoU er innenfor følgende hovedområder:

  • Utvikling av beslutningsstøtteverktøy for marin miljøforvaltning
  • Anvendelse av numeriske verktøy for å levere kvantitative løsninger på komplekse miljøutfordringer
  • Innsamling og analyse av metocean data til støtte for miljøvurderinger

Utforsk fagområdene