Til hovedinnhold
Norsk English

Havobservasjon

SINTEF utvikler nye observasjonsmetoder for å identifisere endringer og påvirkninger i havmiljøet som forårsakes av naturlige variasjoner og menneskelige aktiviteter i global, regional og lokal skala. Dette slår sammen ulike vitenskapelige disipliner (økotoksikologi, kjemi, sensorsystemer, modellering) for å forbedre beslutningsstøtteverktøy og miljøforvaltning for nøkkelspillere og interessenter i havrommet.

In-situ sensorer er en forutsetning for å kunne innhente nøyaktige havdata som varierer i tid og rom. In-situ sensorer er også nødvendige for autonome overvåkningssystemer. Slike systemer bidrar til å redusere kostnader, effektivisere prøvetaking, og å raskere kunne tilgjengeliggjøre data. Dette danner et utmerket grunnlag for å teste ulike teknikker og vurdere tilknyttede fordeler og ulemper fra forskjellig bruk av sensorene. Etter slik testing kan vi forbedre vår teknologi og, dersom nødvendig, arbeide mot å integrere den på autonome plattformer for å skape effektiv langtidsovervåkning. Denne typen forskning trenger ressurser og utstyr som kan tilbys gjennom OceanLab i regi av SINTEF Ocean.

Siden 2015 har vi utviklet metoder som har muliggjort:

 • Å kvantifisere effekten fra undervannsinjeksjon av dispergeringsmiddel på størrelsesfordelingen av oljedråper og gassbobler.
 • Å kvantifisere påvirkningen av høyt trykk på effektiviteten til undervannsinjeksjon av dispergeringsmiddel på blandede olje- og gassutslipp.
 • Teknologi for sanntidsovervåking av nødsituasjoner fra undervannsutblåsninger.
 • Kartlegging av kjennetegnene til partikler som omgir utslippet av avgangsmasser fra ubåter.
 • Målinger av størrelsesfordelingen av gassbobler fra gassutslipp under vann.
 • Automatisk identifisering av lakselus.
 • Partikkelstørrelse, -form og -klassifisering om bord autonome plattformer.
 • Autonome målinger av mesozooplankton om bord autonome undervannsfarkoster (AUV).
 • Å forbedre mulighetene til å overvåke undervannsutblåsninger.
 • In-situ observasjoner for å støtte biogeokjemiske havmodeller.
 • Ny teknologi for sanntidsovervåking og modellering av boreutslipp.
 • Automatisert undervannsinjeksjon av dispergeringsmiddel.
 • Økt forståelse av egenskapene og bevegelsene til marin oljesnø.
 • Målinger av synkehastigheten til mikroplast i sjøvann.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson